Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 18(23) Jan Gustavsson Kvillebyns SK 68.35 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 9.57  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  6.47-20  9.4 0.50   720  6.47-20  9.4       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  1.42-16 10.0 0.10   890  8.29-17  9.5       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  6.53-13  9.1     1,650 15.22-14  9.3   -BHa1  5.17 7.0 TBo
 4 54  440  3.25-14  7.8     2,090 18.47-15  9.0       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  5.29-17  9.3 0.40  2,680 24.16-16  9.1       3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  3.09-14  8.8 0.20  3,040 27.25-16  9.0       2.15 6.3 MPa
 7 136  810  6.04-14  7.5     3,850 33.29-17  8.7       4.39 5.7 TBo
 8 80  640  5.17-14  8.3 0.40  4,490 38.46-17  8.6       3.41 5.8 MHa
 9 129  930  9.06-14  9.8 1.00  5,420 47.52-14  8.8   -MHa2  6.24 6.9 MHa
10 112  350  5.40-21 16.2 2.40  5,770 53.32-16  9.3       2.22 6.8 TBo
11 115  290  2.20-17  8.0     6,060 55.52-16  9.2       1.44 6.0 MHa
12 120  250  5.59-23 23.9 3.30  6,310 61.51-17  9.8       1.54 7.6 MPa
13 123  330  3.33-22 10.8 0.50  6,640 65.24-18  9.8       2.05 6.3 AYn
14 100  360  2.28-20  6.9     7,000 67.52-18  9.7       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.43-16  4.8     7,150 68.35-18  9.6       0.35 3.9 JSt
7,150 68.35-18 9.6 10.40 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 BHa-7-JGu 4 RGu-10-BHa-22-JGu 5 6 7 8 9 MHa-8-MPa-9-JGu 10 11 12 JGu-18-RGu 13 14