Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 20(23) Roger Gunnarsson Falköpings AIK 70.54 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 9.54  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  7.41-22 10.7 2.10   720  7.41-22 10.7       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  2.08-20 12.5 0.50   890  9.49-22 11.0       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  6.34-11  8.6 0.20  1,650 16.23-18  9.9       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  4.52-21 11.1 1.40  2,090 21.15-21 10.2   +BHa1  2.41 6.1 MPa
 5 60  590  4.33-9  7.7     2,680 25.48-18  9.6   -BHa1  3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  2.39-8  7.4     3,040 28.27-18  9.4   -BHa1  2.15 6.3 MPa
 7 136  810  5.11-7  6.4     3,850 33.38-18  8.7   -BHa1  4.39 5.7 TBo
 8 80  640  4.37-10  7.2 0.20  4,490 38.15-14  8.5       3.41 5.8 MHa
 9 129  930 14.01-23 15.1 6.30  5,420 52.16-18  9.6       6.24 6.9 MHa
10 112  350  5.16-20 15.0 2.30  5,770 57.32-19 10.0       2.22 6.8 TBo
11 115  290  2.24-18  8.3 0.20  6,060 59.56-19  9.9       1.44 6.0 MHa
12 120  250  5.13-22 20.9 3.00  6,310 65.09-22 10.3       1.54 7.6 MPa
13 123  330  2.41-14  8.1     6,640 67.50-20 10.2       2.05 6.3 AYn
14 100  360  2.28-20  6.9 0.20  7,000 70.18-22 10.0       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.36-2  4.0     7,150 70.54-20  9.9       0.35 3.9 JSt
7,150 70.54-20 9.9 18.00 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 RGu-10-BHa-22-JGu 5 BHa-11-RGu 6 BHa-12-RGu 7 BHa-4-RGu 8 BHa-18-RGu 9 10 11 12 JGu-18-RGu 13 14