Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 21(23) Stefan Eriksson OK Älgen 70.57 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 10.18  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  6.25-16  8.9      720  6.25-16  8.9       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  2.11-21 12.8      890  8.36-19  9.7       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  8.04-20 10.6     1,650 16.40-19 10.1       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  4.04-17  9.2     2,090 20.44-19  9.9   -KEi1  2.41 6.1 MPa
 5 60  590  6.03-20 10.3     2,680 26.47-20 10.0       3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  3.54-23 10.8     3,040 30.41-21 10.1       2.15 6.3 MPa
 7 136  810  8.28-23 10.5 0.40  3,850 39.09-22 10.2   -JSt1  4.39 5.7 TBo
 8 80  640  5.19-15  8.3     4,490 44.28-21  9.9   +JSt1  3.41 5.8 MHa
 9 129  930 10.55-19 11.7     5,420 55.23-22 10.2       6.24 6.9 MHa
10 112  350  4.17-19 12.2 0.20  5,770 59.40-22 10.3       2.22 6.8 TBo
11 115  290  2.01-11  7.0     6,060 61.41-22 10.2       1.44 6.0 MHa
12 120  250  3.12-14 12.8     6,310 64.53-21 10.3   -BÖb1  1.54 7.6 MPa
13 123  330  2.58-16  9.0     6,640 67.51-21 10.2       2.05 6.3 AYn
14 100  360  2.21-19  6.5     7,000 70.12-20 10.0       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.45-20  5.0     7,150 70.57-21  9.9       0.35 3.9 JSt
7,150 70.57-21 9.9 1.00 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 KEi-4-SEr 5 6 7 JSt-8-SEr-22-LG 8 SEr-10-JSt 9 10 11 SEr-24-BÖb 12 BÖb-0-SEr 13 14