Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 8(23) Lars G Johansson Vänersborgs SK 54.11 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 10.30  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  5.00-4  6.9      720  5.00-4  6.9   +MHa1  4.37 6.4 MPa
 2 45  170  1.16-4  7.5      890  6.16-3  7.0       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  5.32-2  7.3     1,650 11.48-3  7.2       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  2.58-6  6.7     2,090 14.46-4  7.1       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  4.44-11  8.0 0.40  2,680 19.30-4  7.3       3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  2.38-6  7.3     3,040 22.08-4  7.3       2.15 6.3 MPa
 7 136  810  5.23-12  6.6 0.20  3,850 27.31-4  7.1       4.39 5.7 TBo
 8 80  640  7.10-23 11.2 3.10  4,490 34.41-8  7.7       3.41 5.8 MHa
 9 129  930  7.15-5  7.8 0.20  5,420 41.56-8  7.7       6.24 6.9 MHa
10 112  350  2.55-9  8.3 0.20  5,770 44.51-8  7.8       2.22 6.8 TBo
11 115  290  1.54-7  6.6     6,060 46.45-8  7.7       1.44 6.0 MHa
12 120  250  2.15-5  9.0     6,310 49.00-8  7.8       1.54 7.6 MPa
13 123  330  2.27-9  7.4     6,640 51.27-8  7.7       2.05 6.3 AYn
14 100  360  2.03-9  5.7     7,000 53.30-8  7.6       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.41-13  4.6     7,150 54.11-8  7.6       0.35 3.9 JSt
7,150 54.11-8 7.6 4.50 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LG-8-MHa 2 3 4 5 6 7 JSt-8-SEr-22-LG 8 9 10 11 12 13 14