Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 13(23) Kent Skärberg Vänersborgs SK 61.46 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 10.51  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  6.09-14  8.5 0.50   720  6.09-14  8.5       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  1.38-12  9.6 0.20   890  7.47-13  8.7       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  9.01-22 11.9 2.50  1,650 16.48-21 10.2   +AOh1  5.17 7.0 TBo
 4 54  440  3.07-8  7.1     2,090 19.55-16  9.5       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  5.03-15  8.6 0.40  2,680 24.58-17  9.3   +AOh1  3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  2.52-11  8.0 0.20  3,040 27.50-17  9.2       2.15 6.3 MPa
 7 136  810  5.24-13  6.7     3,850 33.14-15  8.6       4.39 5.7 TBo
 8 80  640  6.01-19  9.4 1.40  4,490 39.15-18  8.7       3.41 5.8 MHa
 9 129  930  8.54-13  9.6 1.30  5,420 48.09-16  8.9       6.24 6.9 MHa
10 112  350  3.17-12  9.4 0.30  5,770 51.26-12  8.9       2.22 6.8 TBo
11 115  290  2.04-12  7.1     6,060 53.30-12  8.8       1.44 6.0 MHa
12 120  250  2.24-6  9.6     6,310 55.54-12  8.9       1.54 7.6 MPa
13 123  330  3.00-17  9.1 0.30  6,640 58.54-13  8.9       2.05 6.3 AYn
14 100  360  2.16-15  6.3     7,000 61.10-13  8.7       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.36-2  4.0     7,150 61.46-13  8.6       0.35 3.9 JSt
7,150 61.46-13 8.6 9.10 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 KSk-4-AOh 4 KSk-17-AOh 5 KSk-10-AOh 6 7 8 9 10 11 12 13 14