Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 22(23) Tommy Johansson Stångenäs AIS 70.58 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 10.57  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  6.18-15  8.8 0.40   720  6.18-15  8.8       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  1.44-17 10.2 0.20   890  8.02-14  9.0       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  8.12-21 10.8 1.50  1,650 16.14-17  9.8       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  7.41-23 17.5 4.30  2,090 23.55-22 11.4       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  5.16-16  8.9 0.40  2,680 29.11-22 10.9       3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  3.32-20  9.8 0.50  3,040 32.43-22 10.8       2.15 6.3 MPa
 7 136  810  6.16-15  7.7 0.40  3,850 38.59-21 10.1       4.39 5.7 TBo
 8 80  640  5.55-18  9.2 1.30  4,490 44.54-22 10.0       3.41 5.8 MHa
 9 129  930 10.19-18 11.1 2.30  5,420 55.13-21 10.2       6.24 6.9 MHa
10 112  350  3.16-11  9.3     5,770 58.29-21 10.1       2.22 6.8 TBo
11 115  290  2.06-13  7.2     6,060 60.35-21 10.0       1.44 6.0 MHa
12 120  250  4.06-21 16.4 1.50  6,310 64.41-20 10.3       1.54 7.6 MPa
13 123  330  3.14-19  9.8 0.40  6,640 67.55-22 10.2       2.05 6.3 AYn
14 100  360  2.20-18  6.5     7,000 70.15-21 10.0       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.43-16  4.8     7,150 70.58-22  9.9       0.35 3.9 JSt
7,150 70.58-22 9.9 16.00 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 TBo-19-TJo 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14