Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 11(23) Per Källvik Åmåls OK 59.36 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 10.36  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  5.39-11  7.8 0.30   720  5.39-11  7.8       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  1.17-5  7.5      890  6.56-7  7.8       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760 10.23-23 13.7 4.30  1,650 17.19-22 10.5       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  2.57-5  6.7     2,090 20.16-17  9.7       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  3.57-3  6.7     2,680 24.13-15  9.0       3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  2.53-12  8.0 0.20  3,040 27.06-15  8.9       2.15 6.3 MPa
 7 136  810  5.11-7  6.4     3,850 32.17-12  8.4   +MHa1  4.39 5.7 TBo
 8 80  640  4.25-8  6.9 0.20  4,490 36.42-11  8.2       3.41 5.8 MHa
 9 129  930  8.49-12  9.5 1.40  5,420 45.31-11  8.4       6.24 6.9 MHa
10 112  350  3.20-14  9.5 0.40  5,770 48.51-11  8.5       2.22 6.8 TBo
11 115  290  1.59-8  6.8     6,060 50.50-11  8.4       1.44 6.0 MHa
12 120  250  3.30-17 14.0 1.20  6,310 54.20-11  8.6       1.54 7.6 MPa
13 123  330  2.37-13  7.9 0.20  6,640 56.57-11  8.6       2.05 6.3 AYn
14 100  360  2.03-9  5.7     7,000 59.00-11  8.4       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.36-2  4.0     7,150 59.36-11  8.3       0.35 3.9 JSt
7,150 59.36-11 8.3 9.40 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 PKä-6-MHa 8 9 10 11 12 13 14