Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
D35 4(8) Lena Arnoldsson Tidaholms SOK Sisu 52.37 (Maria Widmark IF Hag 41.26)  starttid: 10.03  
  Alla klasser D18 + D35 + H16 + D40 + H60 97 (133) Öyvind Watterdal OL Tönsberg 31.08
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 77  420  4.48-4 -89 11.4 0.30   420  4.48-4 -89 11.4       2.48 6.7 LJo
 2 81  220  4.17-7 -109 19.5 2.10   640  9.05-5 -104 14.2   +KBa2  1.18 5.9 LJo
 3 83  300  6.15-7 -115 20.8 3.10   940 15.20-7 -111 16.3   -ARe1  1.58 6.6 KLe
 4 85  470  5.22-4 -89 11.4 0.20  1,410 20.42-7 -110 14.7       3.12 6.8 DBe
 5 116  360  3.18-3 -94  9.2 0.20  1,770 24.00-7 -107 13.6   +DIv1  1.56 5.4 FJo
 6 111 1,230 12.22-3 -82 10.1     3,000 36.22-4 -95 12.1   -GEr1  7.26 6.0 VHe
 7 115  280  2.12-4 -101 7.9     3,280 38.34-4 -95 11.8       1.17 4.6 FJo
 8 118  220  4.44-5 -102 21.5 1.10  3,500 43.18-4 -99 12.4       2.19 10.5 JTi
 9 124  430  5.54-4 -103 13.7 1.30  3,930 49.12-4 -98 12.5       2.50 6.6 JTi
10 100  320  2.38-2 -84  8.2     4,250 51.50-4 -97 12.2       1.41 5.3 VHe
Mål    150  0.47-3 -96  5.2     4,400 52.37-4 -97 12.0       0.28 3.1 JTi
4,400 52.37-4 -97 12.0 9.10 27.13 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LAr-17-KBa-29-SJo 2 LAr-7-KBa-13-SLa 3 ARe-10-LAr 4 5 LAr-13-DIv 6 GEr-12-LAr 7 8 9 10