Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H16 18(43) Karl Lemoine Gävle OK 38.44 (Öyvind Watterdal OL 31.08)  starttid: 11.25  
  Alla klasser D18 + D35 + H16 + D40 + H60 29 (133) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 77  420  3.25-16 -19  8.1      420  3.25-16 -19  8.1   -ALa1  2.48 6.7 LJo
 2 81  220  2.09-25 -58  9.8 0.30   640  5.34-18 -27  8.7       1.18 5.9 LJo
 3 83  300  1.58-1 -1  6.6      940  7.32-11 -14  8.0       1.58 6.6 KLe
 4 85  470  4.51-25 -63 10.3 1.00  1,410 12.23-14 -18  8.8   +CLa1  3.12 6.8 DBe
 5 116  360  2.27-17 -20  6.8     1,770 14.50-13 -17  8.4       1.56 5.4 FJo
 6 111 1,230 11.35-31 -64  9.4 2.30  3,000 26.25-18 -28  8.8   -CAx1  7.26 6.0 VHe
 7 115  280  1.48-24 -40  6.4 0.10  3,280 28.13-18 -28  8.6   -CAx1  1.17 4.6 FJo
 8 118  220  3.23-19 -38 15.4 0.30  3,500 31.36-20 -30  9.0   -LLj2  2.19 10.5 JTi
 9 124  430  4.25-20 -42 10.3 1.00  3,930 36.01-20 -32  9.2   -CAx3  2.50 6.6 JTi
10 100  320  2.03-13 -15  6.4     4,250 38.04-18 -29  9.0   -JRy2  1.41 5.3 VHe
Mål    150  0.40-31 -52  4.4     4,400 38.44-18 -29  8.8   -JRy2  0.28 3.1 JTi
4,400 38.44-18 -29 8.8 5.40 27.13 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 CAx-25-ALa-15-KLe 2 KLe-16-CAx-6-LKa-3-DSa-3-ALa 3 4 KLe-12-CLa-27-CAx 5 6 CAx-2-KLe 7 CAx-6-KLe 8 LLj-4-CAx-9-KLe-25-JRy 9 CAx-4-JRy-10-LLj-2-KLe 10 JRy-12-CAx-6-KLe