Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H16 1(43) Öyvind Watterdal OL Tönsberg 31.08 (tvåa Jesper Tiberg Hjobyg 31.21)  starttid: 11.55  
  Alla klasser D18 + D35 + H16 + D40 + H60 1 (133) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 77  420  3.04-8 -8  7.3      420  3.04-8 -8  7.3   -JEk1  2.48 6.7 LJo
 2 81  220  1.26-4 -4  6.5      640  4.30-4 -4  7.0       1.18 5.9 LJo
 3 83  300  2.16-4 -8  7.6      940  6.46-1 -1  7.2       1.58 6.6 KLe
 4 85  470  3.35-9 -10  7.6     1,410 10.21-3 -3  7.3       3.12 6.8 DBe
 5 116  360  2.25-16 -19  6.7 0.20  1,770 12.46-5 -5  7.2       1.56 5.4 FJo
 6 111 1,230  8.02-3 -4  6.5     3,000 20.48-1 -1  6.9   +KHö4  7.26 6.0 VHe
 7 115  280  1.42-17 -23  6.1 0.20  3,280 22.30-3 -3  6.9       1.17 4.6 FJo
 8 118  220  2.34-5 -6  11.7     3,500 25.04-1 -1  7.2   -LJo1  2.19 10.5 JTi
 9 124  430  3.44-8 -10  8.7 0.40  3,930 28.48-1 -1  7.3       2.50 6.6 JTi
10 100  320  1.47-3 -3  5.6     4,250 30.35-1 -1  7.2       1.41 5.3 VHe
Mål    150  0.33-7 -7  3.7     4,400 31.08-1 -1  7.1       0.28 3.1 JTi
4,400 31.08-1 -1 7.1 1.20 27.13 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JEk-2-ÖWa 2 3 BEr-22-ÖWa 4 5 6 ÖWa-11-KHö-5-MTr-12-CPe-7-CAn 7 ÖWa-22-MTr-14-CPe-8-CAn 8 LJo-3-ÖWa 9 ÖWa-27-LJo 10 ÖWa-25-TKr