Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H16 15(43) Viktor Hedlöf Rånäs OK 36.39 (Öyvind Watterdal OL 31.08)  starttid: 11.16  
  Alla klasser D18 + D35 + H16 + D40 + H60 19 (133) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 77  420  3.57-27 -52  9.4 1.00   420  3.57-27 -52  9.4       2.48 6.7 LJo
 2 81  220  6.27-38 -122 29.3 5.10   640 10.24-36 -114 16.3       1.18 5.9 LJo
 3 83  300  2.13-3 -6  7.4      940 12.37-29 -89 13.4       1.58 6.6 KLe
 4 85  470  5.02-27 -74 10.7 1.40  1,410 17.39-28 -82 12.5   +LLj1  3.12 6.8 DBe
 5 116  360  2.09-4 -4  6.0     1,770 19.48-27 -76 11.2       1.56 5.4 FJo
 6 111 1,230  7.26-1 -1  6.0     3,000 27.14-21 -38  9.1   -GJo1  7.26 6.0 VHe
 7 115  280  1.35-9 -10  5.7 0.20  3,280 28.49-21 -35  8.8       1.17 4.6 FJo
 8 118  220  2.33-4 -5  11.6     3,500 31.22-18 -27  9.0   +KSj2  2.19 10.5 JTi
 9 124  430  3.05-2 -2  7.2     3,930 34.27-15 -21  8.8       2.50 6.6 JTi
10 100  320  1.41-1 -1  5.3     4,250 36.08-15 -19  8.5       1.41 5.3 VHe
Mål    150  0.31-4 -4  3.4     4,400 36.39-15 -19  8.3       0.28 3.1 JTi
4,400 36.39-15 -19 8.3 8.10 27.13 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 EJo-9-LLj-23-VHe 2 3 4 VHe-4-LLj 5 6 GJo-2-VHe-26-SAn 7 8 VHe-13-KSj-5-JKa 9 10