Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H16 4(43) Fredrik Johansson OK Kullingshof 31.50 (Öyvind Watterdal OL 31.08)  starttid: 12.04  
  Alla klasser D18 + D35 + H16 + D40 + H60 4 (133) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 77  420  2.49-2 -2  6.7      420  2.49-2 -2  6.7       2.48 6.7 LJo
 2 81  220  1.20-2 -2  6.1      640  4.09-2 -2  6.5       1.18 5.9 LJo
 3 83  300  2.39-12 -23  8.8 0.40   940  6.48-2 -2  7.2       1.58 6.6 KLe
 4 85  470  3.37-11 -12  7.7 0.20  1,410 10.25-6 -7  7.4       3.12 6.8 DBe
 5 116  360  1.56-1 -1  5.4     1,770 12.21-2 -2  7.0       1.56 5.4 FJo
 6 111 1,230  8.45-10 -12  7.1 1.10  3,000 21.06-3 -3  7.0       7.26 6.0 VHe
 7 115  280  1.17-1 -1  4.6     3,280 22.23-1 -1  6.8       1.17 4.6 FJo
 8 118  220  3.35-22 -46 16.3 1.10  3,500 25.58-5 -5  7.4       2.19 10.5 JTi
 9 124  430  3.34-5 -6  8.3 0.40  3,930 29.32-5 -5  7.5       2.50 6.6 JTi
10 100  320  1.50-5 -5  5.7 0.10  4,250 31.22-5 -5  7.4       1.41 5.3 VHe
Mål    150  0.28-1 -1  3.1     4,400 31.50-4 -4  7.2   -MAn1  0.28 3.1 JTi
4,400 31.50-4 -4 7.2 4.10 27.13 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 FJo-25-CSv-9-HKa 7 8 9 10