Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H16 8(43) Lars Johansson Dalaportens OL 32.36 (Öyvind Watterdal OL 31.08)  starttid: 11.58  
  Alla klasser D18 + D35 + H16 + D40 + H60 9 (133) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 77  420  2.48-1 -1  6.7      420  2.48-1 -1  6.7       2.48 6.7 LJo
 2 81  220  1.18-1 -1  5.9      640  4.06-1 -1  6.4   -GWe2  1.18 5.9 LJo
 3 83  300  2.52-19 -36  9.6 0.50   940  6.58-4 -5  7.4       1.58 6.6 KLe
 4 85  470  3.24-5 -5  7.2     1,410 10.22-4 -5  7.4       3.12 6.8 DBe
 5 116  360  2.09-4 -4  6.0     1,770 12.31-4 -4  7.1       1.56 5.4 FJo
 6 111 1,230  9.17-14 -18  7.5 1.40  3,000 21.48-6 -6  7.3   -BEr2  7.26 6.0 VHe
 7 115  280  1.21-3 -3  4.8     3,280 23.09-5 -5  7.1       1.17 4.6 FJo
 8 118  220  2.52-12 -15 13.0 0.30  3,500 26.01-6 -6  7.4   +BEr2  2.19 10.5 JTi
 9 124  430  4.00-12 -17  9.3 1.00  3,930 30.01-8 -8  7.6   -ELö2  2.50 6.6 JTi
10 100  320  2.02-12 -14  6.4 0.20  4,250 32.03-8 -9  7.5   +ELö2  1.41 5.3 VHe
Mål    150  0.33-7 -7  3.7     4,400 32.36-8 -9  7.4   +BEr2  0.28 3.1 JTi
4,400 32.36-8 -9 7.4 4.20 27.13 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LJo-17-HKa 2 GWe-2-LJo-12-CSv 3 4 5 6 BEr-2-EFo-4-LJo 7 LJo-16-BEr-2-EFo 8 LJo-9-BEr-7-EFo 9 ELö-9-BEr-4-LJo-18-EFo 10 LJo-3-ELö-0-BEr