Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H16 3(43) David Bejbom Uddevalla OK 31.24 (Öyvind Watterdal OL 31.08)  starttid: 11.40  
  Alla klasser D18 + D35 + H16 + D40 + H60 3 (133) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 77  420  2.58-3 -3  7.1      420  2.58-3 -3  7.1   +AHo1  2.48 6.7 LJo
 2 81  220  1.49-16 -26  8.3 0.30   640  4.47-10 -11  7.5       1.18 5.9 LJo
 3 83  300  2.25-9 -15  8.1 0.20   940  7.12-9 -10  7.7       1.58 6.6 KLe
 4 85  470  3.12-1 -1  6.8     1,410 10.24-5 -6  7.4       3.12 6.8 DBe
 5 116  360  2.23-14 -15  6.6 0.20  1,770 12.47-6 -6  7.2       1.56 5.4 FJo
 6 111 1,230  8.25-5 -7  6.8 0.50  3,000 21.12-4 -4  7.1   +DMu2  7.26 6.0 VHe
 7 115  280  1.31-7 -8  5.4 0.10  3,280 22.43-4 -4  6.9   +DMu1  1.17 4.6 FJo
 8 118  220  2.39-6 -8  12.0 0.20  3,500 25.22-2 -2  7.2   -MJo2  2.19 10.5 JTi
 9 124  430  3.48-10 -14  8.8 0.50  3,930 29.10-3 -3  7.4   -FMö1  2.50 6.6 JTi
10 100  320  1.44-2 -2  5.4     4,250 30.54-3 -3  7.3       1.41 5.3 VHe
Mål    150  0.30-3 -3  3.3     4,400 31.24-3 -3  7.1       0.28 3.1 JTi
4,400 31.24-3 -3 7.1 3.20 27.13 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 DBe-13-AHo 2 3 4 5 6 DBe-3-DMu-4-GPe 7 DBe-8-DMu-25-GPe 8 MJo-2-DBe-2-DSa 9 FMö-6-DBe 10