Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H16 2(43) Jesper Tiberg Hjobygdens OK 31.21 (Öyvind Watterdal OL 31.08)  starttid: 12.10  
  Alla klasser D18 + D35 + H16 + D40 + H60 2 (133) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 77  420  3.02-6 -6  7.2      420  3.02-6 -6  7.2       2.48 6.7 LJo
 2 81  220  3.45-35 -106 17.0 2.20   640  6.47-26 -63 10.6       1.18 5.9 LJo
 3 83  300  2.21-7 -12  7.8 0.20   940  9.08-21 -38  9.7       1.58 6.6 KLe
 4 85  470  3.31-8 -8  7.5     1,410 12.39-17 -23  9.0       3.12 6.8 DBe
 5 116  360  2.22-10 -11  6.6 0.20  1,770 15.01-16 -21  8.5       1.56 5.4 FJo
 6 111 1,230  7.31-2 -2  6.1     3,000 22.32-10 -11  7.5       7.26 6.0 VHe
 7 115  280  1.20-2 -2  4.8     3,280 23.52-10 -11  7.3       1.17 4.6 FJo
 8 118  220  2.19-1 -1  10.5     3,500 26.11-8 -8  7.5       2.19 10.5 JTi
 9 124  430  2.50-1 -1  6.6     3,930 29.01-2 -2  7.4       2.50 6.6 JTi
10 100  320  1.52-6 -7  5.8 0.10  4,250 30.53-2 -2  7.3   +GWe2  1.41 5.3 VHe
Mål    150  0.28-1 -1  3.1     4,400 31.21-2 -2  7.1       0.28 3.1 JTi
4,400 31.21-2 -2 7.1 3.10 27.13 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 SBe-20-JTi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JTi-1-GWe-13-KHö