Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
D35 6(8) Kristin Back Vänersborgs SK 54.59 (Maria Widmark IF Hag 41.26)  starttid: 10.02  
  Alla klasser D18 + D35 + H16 + D40 + H60 105 (133) Öyvind Watterdal OL Tönsberg 31.08
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 77  420  6.05-7 -116 14.5 1.00   420  6.05-7 -116 14.5       2.48 6.7 LJo
 2 81  220  4.07-6 -107 18.7 1.40   640 10.12-7 -112 15.9   -LAr2  1.18 5.9 LJo
 3 83  300  3.36-3 -77 12.0      940 13.48-6 -98 14.7       1.58 6.6 KLe
 4 85  470  6.18-6 -110 13.4 0.30  1,410 20.06-6 -105 14.3       3.12 6.8 DBe
 5 116  360  3.43-5 -108 10.3     1,770 23.49-5 -104 13.5       1.56 5.4 FJo
 6 111 1,230 15.00-5 -113 12.2 1.20  3,000 38.49-6 -110 12.9   -DIv1  7.26 6.0 VHe
 7 115  280  2.26-5 -117 8.7     3,280 41.15-6 -110 12.6       1.17 4.6 FJo
 8 118  220  3.45-1 -57 17.0     3,500 45.00-6 -104 12.9       2.19 10.5 JTi
 9 124  430  6.22-6 -114 14.8 1.10  3,930 51.22-6 -105 13.1       2.50 6.6 JTi
10 100  320  2.48-4 -98  8.8     4,250 54.10-6 -105 12.7       1.41 5.3 VHe
Mål    150  0.49-6 -106 5.4     4,400 54.59-6 -105 12.5       0.28 3.1 JTi
4,400 54.59-6 -105 12.5 5.40 27.13 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LAr-17-KBa-29-SJo 2 LAr-7-KBa-13-SLa 3 4 5 6 DIv-2-KBa 7 DIv-28-KBa 8 9 10