Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
D35 7(8) Annika Repo IFK Göteborg 58.42 (Maria Widmark IF Hag 41.26)  starttid: 10.05  
  Alla klasser D18 + D35 + H16 + D40 + H60 114 (133) Öyvind Watterdal OL Tönsberg 31.08
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 77  420  5.50-6 -114 13.9      420  5.50-6 -114 13.9       2.48 6.7 LJo
 2 81  220  3.19-5 -99 15.1      640  9.09-6 -106 14.3       1.18 5.9 LJo
 3 83  300  4.01-4 -91 13.4      940 13.10-5 -94 14.0   +LAr1  1.58 6.6 KLe
 4 85  470  6.42-7 -118 14.3     1,410 19.52-5 -103 14.1       3.12 6.8 DBe
 5 116  360  4.07-6 -117 11.4     1,770 23.59-6 -106 13.5       1.56 5.4 FJo
 6 111 1,230 15.10-7 -116 12.3     3,000 39.09-7 -112 13.1   -MGi2  7.26 6.0 VHe
 7 115  280  2.40-7 -124 9.5     3,280 41.49-7 -113 12.7       1.17 4.6 FJo
 8 118  220  5.20-7 -111 24.2     3,500 47.09-7 -114 13.5       2.19 10.5 JTi
 9 124  430  6.51-7 -121 15.9     3,930 54.00-7 -113 13.7   -MHo1  2.50 6.6 JTi
10 100  320  3.44-8 -125 11.7     4,250 57.44-7 -113 13.6       1.41 5.3 VHe
Mål    150  0.58-7 -125 6.4     4,400 58.42-7 -114 13.3       0.28 3.1 JTi
4,400 58.42-7 -114 13.3 27.13 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 ARe-10-LAr 4 5 ARe-18-GEr-16-JOl 6 MGi-10-ARe-9-LGu 7 8 9 MHo-5-ARe-26-MLa 10