Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H21 74(94) Marcus Färg Eksjö SOK 41.36 (Andreas Rangert 27.58)  starttid: 10.17  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans super-man
 1 37  147  1.28-56 10.0 0.10   147  1.28-56 10.0   -BRo1  1.00 6.8 ARa
 2 47  109  0.38-8  5.8      256  2.06-24  8.2   +BRo1  0.33 5.0 IBe
 3 78  372  2.37-18  7.0      628  4.43-19  7.5   -AKn2  2.19 6.2 ARa
 4 40  326  2.50-57  8.7      954  7.33-27  7.9   +AKn2  2.07 6.5 TAs
 5 41  500  7.10-83 14.3 3.30  1,454 14.43-71 10.1       2.53 5.8 ARa
 6 38  356  2.25-21  6.8     1,810 17.08-66  9.5       1.55 5.4 ARa
 7 43  200  1.33-70  7.8 0.10  2,010 18.41-67  9.3       1.03 5.3 TAs
 8 44  150  0.50-34  5.6     2,160 19.31-66  9.0       0.41 4.6 ARa
 9 45  217  1.44-43  8.0     2,377 21.15-66  8.9       1.22 6.3 TAs
10 46  377  3.21-80  8.9 0.50  2,754 24.36-68  8.9       1.56 5.1 ARa
11 82  464  7.23-86 15.9 3.00  3,218 31.59-72  9.9   -PNo1  3.29 7.5 TAs
12 62  176  1.24-18  8.0     3,394 33.23-72  9.8   -PNo2  1.06 6.3 TAs
13 48  211  2.18-63 10.9     3,605 35.41-72  9.9   -IBe3  1.38 7.7 DGr
14 49  456  4.18-65  9.4 1.00  4,061 39.59-74  9.8   +MAa1  2.37 5.7 HÖh
15 54  134  0.46-62  5.7     4,195 40.45-71  9.7       0.35 4.4 ARa
Mål    234  0.51-64  3.6     4,429 41.36-71  9.4       0.39 2.8 ARa
4,429 41.36-74 9.4 8.40 25.53 5.8 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BRo-5-MFä 2 MFä-4-BRo 3 AKn-13-MFä-9-BRo 4 MFä-9-AKn-2-BRo 5 6 MLa-29-MFä 7 8 MLa-25-MFä 9 MLa-21-MFä 10 MAa-18-MLa-22-MFä 11 PNo-14-MFä 12 PNo-8-MAa-6-MFä 13 IBe-6-MFä-12-TJo-0-MAa 14 MFä-11-MAa 15 MFä-21-MAa