Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 2(34) Fredrik Johansson OK Kullingshof 26.25 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 10.12  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.13-4  8.3      147  1.13-4  8.3       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  0.50-6  8.4 0.10   246  2.03-3  8.3       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  4.50-4  8.3 0.20   828  6.53-3  8.3   +PHo1  4.18 7.4 JLi
 4 52  234  2.02-4  8.7 0.20  1,062  8.55-3  8.4   +PHo1  1.36 6.8 SJa
 5 70  280  3.24-16 12.1 1.10  1,342 12.19-3  9.2       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  1.40-2  7.2     1,572 13.59-3  8.9       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  3.44-2  8.1     2,034 17.43-3  8.7       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  4.47-5  8.6     2,592 22.30-1  8.7       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.06-3  8.5     2,840 24.36-2  8.7   +ESt2  1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.14-18  6.9 0.10  3,020 25.50-2  8.6   +ESt1  1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.35-2  2.5     3,254 26.25-2  8.1       0.32 2.3 JOl
3,254 26.25-2 8.1 2.10 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 FJo-6-PHo 4 FJo-7-PHo 5 6 7 FJo-28-TJo 8 9 FJo-6-ESt-3-GDe 10 FJo-6-ESt-29-GDe