Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 1(34) Simon Jakobson Tibro AIK SOK 26.10 (tvåa Fredrik Johansson OK 26.25)  starttid: 11.09  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.07-1  7.6      147  1.07-1  7.6       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  0.40-2  6.7      246  1.47-1  7.2       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  4.33-3  7.8      828  6.20-2  7.6       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  1.36-1  6.8     1,062  7.56-1  7.5       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  3.20-13 11.9 1.10  1,342 11.16-2  8.4       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  2.04-15  9.0 0.30  1,572 13.20-2  8.5       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  3.32-1  7.6     2,034 16.52-1  8.3       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  5.48-15 10.4 1.10  2,592 22.40-2  8.7       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  1.48-1  7.3     2,840 24.28-1  8.6       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.02-1  5.7     3,020 25.30-1  8.4       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.40-12  2.8     3,254 26.10-1  8.0       0.32 2.3 JOl
3,254 26.10-1 8.0 2.50 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 EFa-19-SJa 5 6 7 8 9 10