Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 3(34) Gusta Stindhagen FK Vittus 26.40 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 10.03  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.18-8  8.8 0.10   147  1.18-8  8.8       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  2.21-30 23.7 1.40   246  3.39-20 14.8       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  4.19-2  7.4      828  7.58-5  9.6       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  2.13-10  9.5 0.30  1,062 10.11-6  9.6       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  2.08-1  7.6     1,342 12.19-3  9.2       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  1.50-5  8.0 0.10  1,572 14.09-4  9.0       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  4.15-3  9.2 0.40  2,034 18.24-4  9.0       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  4.36-2  8.2     2,592 23.00-3  8.9       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.02-2  8.2     2,840 25.02-3  8.8   +EPe1  1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.02-1  5.7     3,020 26.04-3  8.6   +EPe1  1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.36-5  2.6     3,254 26.40-3  8.2       0.32 2.3 JOl
3,254 26.40-3 8.2 3.10 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 GSt-18-ESt 6 GSt-26-ESt 7 8 EPe-27-GSt 9 GSt-0-EPe 10 GSt-6-EPe