Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 5(34) Oscar Gustafsson Jönköpings OK 29.16 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 11.03  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.27-16  9.9 0.10   147  1.27-16  9.9       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  1.27-11 14.6 0.40   246  2.54-10 11.8       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  5.04-8  8.7 0.20   828  7.58-5  9.6       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  2.13-10  9.5 0.30  1,062 10.11-6  9.6       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  3.15-12 11.6 1.00  1,342 13.26-8  10.0       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  1.35-1  6.9     1,572 15.01-5  9.6       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  4.44-10 10.2 0.50  2,034 19.45-5  9.7       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  4.56-6  8.8     2,592 24.41-5  9.5       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.45-18 11.1 0.50  2,840 27.26-5  9.7       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.10-11  6.5     3,020 28.36-5  9.5       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.40-12  2.8     3,254 29.16-5  9.0   -NTj1  0.32 2.3 JOl
3,254 29.16-5 9.0 4.20 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NTj-23-OGu 10 NTj-22-OGu