Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 15(34) Niclas Tjernlund OK Vilse 87 35.01 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 10.57  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.29-17 10.1 0.10   147  1.29-17 10.1       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  1.11-9  12.0 0.20   246  2.40-7  10.8       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  5.19-11  9.1      828  7.59-7  9.6       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  2.00-3  8.5     1,062  9.59-5  9.4       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  6.13-31 22.2 3.30  1,342 16.12-15 12.1       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  1.40-2  7.2     1,572 17.52-14 11.4       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  7.07-29 15.4 2.40  2,034 24.59-17 12.3       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  4.40-4  8.4     2,592 29.39-15 11.4       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  3.24-30 13.7 1.10  2,840 33.03-15 11.6       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.11-14  6.6     3,020 34.14-15 11.3       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.47-20  3.3     3,254 35.01-15 10.8   +OGu1  0.32 2.3 JOl
3,254 35.01-15 10.8 7.50 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NTj-23-OGu 10 NTj-22-OGu