Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 6(34) Johan Olsson Hjobygdens OK 31.00 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 11.33  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.15-5  8.5      147  1.15-5  8.5       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  1.08-8  11.4 0.20   246  2.23-6  9.7       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  5.01-6  8.6      828  7.24-4  8.9       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  2.18-15  9.8 0.30  1,062  9.42-4  9.1       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  2.47-7  9.9 0.20  1,342 12.29-5  9.3   -DMu1  2.08 7.6 GSt
 6 71  230  3.08-28 13.6 1.20  1,572 15.37-8  9.9       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  6.22-25 13.8 2.20  2,034 21.59-12 10.8   -DMu1  3.32 7.6 SJa
 8 74  558  4.31-1  8.1     2,592 26.30-6  10.2       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.51-20 11.5 0.50  2,840 29.21-9  10.3       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.07-6  6.2     3,020 30.28-9  10.1       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.32-1  2.3     3,254 31.00-6  9.5       0.32 2.3 JOl
3,254 31.00-6 9.5 5.40 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 DMu-3-JOl 6 DMu-23-JOl 7 DMu-8-JOl 8 9 10