Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 4(34) Jakob Lindstam Sol Tranås 27.08 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 11.00  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.18-8  8.8      147  1.18-8  8.8       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  0.41-3  6.9      246  1.59-2  8.1       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  4.18-1  7.4      828  6.17-1  7.6       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  1.53-2  8.0     1,062  8.10-2  7.7       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  3.01-9  10.8 0.30  1,342 11.11-1  8.3       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  1.58-10  8.6 0.10  1,572 13.09-1  8.4       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  4.21-5  9.4     2,034 17.30-2  8.6       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  5.34-10 10.0 0.20  2,592 23.04-4  8.9       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.09-5  8.7     2,840 25.13-4  8.9       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.16-20  7.0     3,020 26.29-4  8.8       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.39-11  2.8     3,254 27.08-4  8.3       0.32 2.3 JOl
3,254 27.08-4 8.3 1.00 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 JLi-23-GEr 9 10 JLi-27-GEr