Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 18(34) Gustav Eriksson IF Hagen 36.47 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 10.51  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.29-17 10.1 0.10   147  1.29-17 10.1       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  2.10-25 21.9 1.20   246  3.39-20 14.8       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  5.12-9  8.9      828  8.51-14 10.7       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  2.03-5  8.8     1,062 10.54-11 10.3       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  7.03-32 25.2 4.30  1,342 17.57-21 13.4       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  2.29-18 10.8 0.30  1,572 20.26-19 13.0       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  5.10-15 11.2 0.50  2,034 25.36-18 12.6       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  6.51-23 12.3 1.20  2,592 32.27-20 12.5       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.19-11  9.3     2,840 34.46-18 12.2       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.10-11  6.5     3,020 35.56-18 11.9       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.51-23  3.6     3,254 36.47-18 11.3       0.32 2.3 JOl
3,254 36.47-18 11.3 8.40 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 JLi-23-GEr 9 10 JLi-27-GEr