Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 27(34) Daniel Muschke Falköpings AIK 41.29 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 11.27  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.43-24 11.7 0.20   147  1.43-24 11.7       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  0.39-1  6.6      246  2.22-5  9.6       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  9.37-29 16.5 4.00   828 11.59-24 14.5       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  2.05-7  8.9     1,062 14.04-23 13.2       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  4.22-25 15.6 1.40  1,342 18.26-22 13.7   +JOl1  2.08 7.6 GSt
 6 71  230  2.48-23 12.2 0.40  1,572 21.14-22 13.5       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  6.37-28 14.3 2.00  2,034 27.51-24 13.7   +JOl1  3.32 7.6 SJa
 8 74  558  8.26-31 15.1 2.30  2,592 36.17-25 14.0   -EJo1  4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.50-19 11.4 0.30  2,840 39.07-26 13.8       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.27-28  8.1 0.10  3,020 40.34-26 13.4   -NRo1  1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.55-29  3.9     3,254 41.29-27 12.7   -NRo1  0.32 2.3 JOl
3,254 41.29-27 12.7 11.50 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 DMu-3-JOl 6 DMu-23-JOl 7 DMu-8-JOl 8 EJo-11-DMu-18-NRo 9 NRo-17-DMu 10 NRo-2-DMu