Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 9(34) Erik Johansson Falköpings AIK 31.12 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 11.36  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.24-12  9.5      147  1.24-12  9.5       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  1.53-21 19.0 1.10   246  3.17-15 13.3       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  4.54-5  8.4      828  8.11-8  9.9       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  3.41-27 15.7 1.40  1,062 11.52-14 11.2       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  3.47-19 13.5 1.10  1,342 15.39-13 11.7       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  1.46-4  7.7     1,572 17.25-12 11.1       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  4.20-4  9.4     2,034 21.45-11 10.7       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  5.21-8  9.6     2,592 27.06-11 10.5   +DMu1  4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.09-5  8.7     2,840 29.15-8  10.3       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.12-15  6.7     3,020 30.27-7  10.1       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.45-16  3.2     3,254 31.12-9  9.6       0.32 2.3 JOl
3,254 31.12-9 9.6 4.00 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 EJo-11-DMu-18-NRo 9 10