Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 33(34) Nils Robertsson OK Mark 50.22 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 11.18  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  5.00-33 34.0 3.10   147  5.00-33 34.0       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  2.13-27 22.4 1.10   246  7.13-33 29.3   +SLa1  0.39 6.6 DMu
 3 51  582  6.07-17 10.5      828 13.20-29 16.1   -SLa1  4.18 7.4 JLi
 4 52  234  6.12-33 26.5 3.40  1,062 19.32-30 18.4       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  3.23-15 12.1     1,342 22.55-29 17.1       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  2.43-22 11.8     1,572 25.38-29 16.3       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  8.19-33 18.0 2.40  2,034 33.57-30 16.7       3.32 7.6 SJa
 8 74  558 11.38-34 20.8 4.30  2,592 45.35-33 17.6       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.15-8  9.1     2,840 47.50-32 16.8       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.42-32  9.4     3,020 49.32-32 16.4   +DMu1  1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.50-22  3.6     3,254 50.22-32 15.5   +DMu1  0.32 2.3 JOl
3,254 50.22-33 15.5 15.10 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 NRo-1-SLa 3 SLa-15-NRo 4 5 NRo-17-SLa 6 SLa-23-NRo 7 8 EJo-11-DMu-18-NRo 9 NRo-17-DMu 10 NRo-2-DMu