Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 24(34) Simon Larsson Kinnaströms SK 40.23 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 11.21  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  2.31-30 17.1 1.00   147  2.31-30 17.1       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  1.43-18 17.3 0.50   246  4.14-27 17.2   -NRo1  0.39 6.6 DMu
 3 51  582  5.51-14 10.1      828 10.05-18 12.2   +NRo1  4.18 7.4 JLi
 4 52  234  2.53-19 12.3 0.40  1,062 12.58-18 12.2       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  7.14-33 25.8 4.10  1,342 20.12-26 15.1       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  2.03-14  8.9     1,572 22.15-25 14.2       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  4.59-12 10.8     2,034 27.14-22 13.4       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  9.03-33 16.2 2.40  2,592 36.17-25 14.0       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.17-10  9.2     2,840 38.34-24 13.6       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.12-15  6.7     3,020 39.46-24 13.2       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.37-7  2.6     3,254 40.23-24 12.4       0.32 2.3 JOl
3,254 40.23-24 12.4 9.20 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 NRo-1-SLa 3 SLa-15-NRo 4 5 NRo-17-SLa 6 SLa-23-NRo 7 8 9 10