Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 29(34) Erik Stillemark IF Hallby 44.47 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 9.54  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  2.46-31 18.8 1.00   147  2.46-31 18.8       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  1.39-17 16.7 0.40   246  4.25-29 18.0       0.39 6.6 DMu
 3 51  582 10.02-31 17.2 3.20   828 14.27-30 17.5       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  3.50-30 16.4 1.20  1,062 18.17-28 17.2       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  3.20-13 11.9     1,342 21.37-28 16.1       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  1.58-10  8.6     1,572 23.35-26 15.0       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  8.11-32 17.7 2.40  2,034 31.46-28 15.6   -GDe1  3.32 7.6 SJa
 8 74  558  7.17-25 13.1     2,592 39.03-28 15.1   -GDe1  4.31 8.1 JOl
 9 56  248  3.39-31 14.7 0.50  2,840 42.42-28 15.0   -FJo2  1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.14-18  6.9     3,020 43.56-28 14.5   -FJo1  1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.51-23  3.6     3,254 44.47-28 13.8       0.32 2.3 JOl
3,254 44.47-29 13.8 9.50 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 GSt-18-ESt 6 GSt-26-ESt 7 GDe-12-ESt 8 GDe-10-ESt 9 FJo-6-ESt-3-GDe 10 FJo-6-ESt-29-GDe