Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 10(34) Emil Fager FK Vittus 31.42 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 11.06  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.12-3  8.2      147  1.12-3  8.2       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  1.32-14 15.5 0.50   246  2.44-8  11.1       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  5.40-13  9.7 0.50   828  8.24-9  10.1       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  2.13-10  9.5 0.30  1,062 10.37-8  10.0       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  2.22-3  8.5     1,342 12.59-7  9.7       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  2.32-19 11.0 0.50  1,572 15.31-7  9.9       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  5.47-20 12.5 1.50  2,034 21.18-9  10.5       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  5.45-14 10.3 0.40  2,592 27.03-10 10.4       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.44-16 11.0 0.40  2,840 29.47-12 10.5       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.17-21  7.1 0.10  3,020 31.04-10 10.3       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.38-10  2.7     3,254 31.42-10  9.7       0.32 2.3 JOl
3,254 31.42-10 9.7 6.20 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 EFa-19-SJa 5 6 7 8 9 10