Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 14(34) Pär Holmbäck Hjobygdens OK 33.30 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 10.09  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.26-13  9.8 0.10   147  1.26-13  9.8       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  2.19-29 23.4 1.40   246  3.45-23 15.2       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  6.14-18 10.7 1.40   828  9.59-16 12.1   -FJo1  4.18 7.4 JLi
 4 52  234  2.03-5  8.8     1,062 12.02-15 11.3   -FJo1  1.36 6.8 SJa
 5 70  280  4.29-27 16.0 2.10  1,342 16.31-16 12.3       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  1.54-8  8.3 0.10  1,572 18.25-15 11.7       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  4.49-11 10.4 1.00  2,034 23.14-14 11.4       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  5.39-12 10.1 0.50  2,592 28.53-14 11.1       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.44-16 11.0 0.50  2,840 31.37-14 11.1       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.06-5  6.1     3,020 32.43-14 10.8       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.47-20  3.3     3,254 33.30-14 10.3       0.32 2.3 JOl
3,254 33.30-14 10.3 8.30 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 FJo-6-PHo 4 FJo-7-PHo 5 6 7 8 9 10