Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 26(34) Tobias Johansson OK Skogshjortarna 41.27 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 10.00  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.26-13  9.8      147  1.26-13  9.8       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  4.21-33 43.9 3.20   246  5.47-30 23.5       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  6.37-21 11.4      828 12.24-25 15.0       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  4.19-32 18.4 1.40  1,062 16.43-27 15.7       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  4.44-28 16.9 1.20  1,342 21.27-27 16.0       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  3.02-26 13.2 0.30  1,572 24.29-28 15.6       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  5.42-18 12.3     2,034 30.11-27 14.8       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  6.10-18 11.1     2,592 36.21-27 14.0       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  3.07-25 12.6     2,840 39.28-27 13.9       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.22-26  7.6     3,020 40.50-27 13.5       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.37-7  2.6     3,254 41.27-26 12.7       0.32 2.3 JOl
3,254 41.27-26 12.7 6.50 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 FJo-28-TJo 8 9 10