Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
H55 1(27) Lasse Hogedal Vänersborgs SK 28.49 (tvåa Lasse Hogedal Väner 28.49)  starttid: 10.27 
  Alla klasser H55 + D40 6 (49) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  312  2.38-4 -4  8.4      312  2.38-5 -5  8.4       2.27 7.9 Jon
 2 35  143  1.47-6 -6  12.5 0.10   455  4.25-5 -5  9.7       1.31 10.6 Jon
 3 79  445  4.00-1 -1  9.0      900  8.25-1 -1  9.4   +LG21  4.00 9.0 Lar
 4 83   98  1.26-4 -5  14.6 0.20   998  9.51-1 -1  9.9   +BK 2  1.08 11.6 PAK
 5 90  325  3.21-6 -8  10.3 0.20  1,323 13.12-2 -2  10.0   -LG22  2.55 9.0 CHA
 6 102  284  2.33-2 -2  9.0     1,607 15.45-1 -1  9.8   +LG22  2.30 8.8 PAK
 7 103  208  2.00-11 -13  9.6 0.10  1,815 17.45-1 -1  9.8   +LG23  1.31 7.3 MK2
 8 94  406  3.39-9 -11  9.0     2,221 21.24-2 -2  9.6   -MH24  3.00 7.4 PAK
 9 93  143  1.24-4 -5  9.8     2,364 22.48-2 -2  9.6   +LG23  1.09 8.0 PAK
10 70  163  1.46-9 -9  10.8 0.20  2,527 24.34-2 -2  9.7   -LG23  1.25 8.7 HO 
11 67  126  1.25-2 -2  11.2     2,653 25.59-1 -1  9.8   -LG23  1.23 11.0 LG2
12 63  103  0.59-1 -1  9.5     2,756 26.58-1 -1  9.8   +MH24  0.59 9.5 Lar
13 62   71  0.44-2 -2  10.3     2,827 27.42-1 -1  9.8   +LG24  0.42 9.9 LG2
14 100   98  0.37-6 -6  6.3     2,925 28.19-1 -1  9.7   +LG24  0.33 5.6 DK 
Mål    115  0.30-12 -14  4.3     3,040 28.49-1 -1  9.5   +LG24  0.25 3.6 DK 
3,040 28.49-1 -6 9.5 1.20 25.38 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 Lar-1-LG2-26-NEP 4 Lar-3-BK-4-LG2 5 LG2-8-Lar-8-BK 6 Gör-16-Lar-6-LG2-3-BK 7 Lar-7-LG2-7-BK-11-Gör 8 MH2-7-LG2-4-Lar-12-AK-2-BK 9 Lar-3-LG2-3-MH2-7-BK-18-AK 10 LG2-1-Lar-4-MH2-8-BK 11 Hen-23-LG2-3-Lar-4-MH2-9-BK 12 Lar-4-MH2-3-LG2-1-Hen-5-BK 13 Lar-5-LG2-3-MH2-10-Hen-6-BK 14 Lar-5-LG2-6-MH2-8-Hen-8-BK