Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
H55 2(27) Per-Arne Källén Uddevalla OK 30.15 (Göran Litzell OK Ku 0.33)  starttid: 10.39 
  Alla klasser H55 + D40 7 (49) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  312  4.08-21 -30 13.2 1.40   312  4.08-25 -34 13.2   -DK 1  2.27 7.9 Jon
 2 35  143  3.09-19 -37 22.0 1.40   455  7.17-22 -31 16.0       1.31 10.6 Jon
 3 79  445  4.25-2 -2  9.9 0.20   900 11.42-15 -19 13.0       4.00 9.0 Lar
 4 83   98  1.08-1 -1  11.6      998 12.50-6 -7  12.9   -SO21  1.08 11.6 PAK
 5 90  325  2.59-2 -2  9.2     1,323 15.49-5 -5  12.0   -DK 1  2.55 9.0 CHA
 6 102  284  2.30-1 -1  8.8     1,607 18.19-5 -5  11.4   +DK 1  2.30 8.8 PAK
 7 103  208  1.38-2 -2  7.9     1,815 19.57-5 -5  11.0       1.31 7.3 MK2
 8 94  406  3.00-1 -1  7.4     2,221 22.57-4 -4  10.3       3.00 7.4 PAK
 9 93  143  1.09-1 -1  8.0     2,364 24.06-4 -4  10.2       1.09 8.0 PAK
10 70  163  1.52-11 -15 11.5 0.20  2,527 25.58-3 -3  10.3       1.25 8.7 HO 
11 67  126  1.30-7 -7  11.9     2,653 27.28-3 -3  10.4       1.23 11.0 LG2
12 63  103  1.01-4 -4  9.9     2,756 28.29-2 -2  10.3       0.59 9.5 Lar
13 62   71  0.45-4 -4  10.6     2,827 29.14-2 -2  10.3       0.42 9.9 LG2
14 100   98  0.34-2 -2  5.8     2,925 29.48-2 -2  10.2       0.33 5.6 DK 
Mål    115  0.27-3 -3  3.9     3,040 30.15-2 -2  10.0       0.25 3.6 DK 
3,040 30.15-2 -7 10.0 4.00 25.38 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 DK -4-PAK 2 3 4 SO2-8-PAK 5 DK -6-PAK 6 PAK-7-DK 7 PAK-21-DK 8 9 10 11 12 13 14