Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
H55 3(27) Carl-Henry Andersso OK Orinto 30.44 (Göran Litzell OK Ku 0.33)  starttid: 
  Alla klasser H55 + D40 8 (49) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  312  2.32-2 -2  8.1      312  2.32-2 -2  8.1       2.27 7.9 Jon
 2 35  143  1.37     11.3      455  4.09-3 -3  9.1       1.31 10.6 Jon
 3 79  445  4.25-2 -2  9.9      900  8.34-2 -2  9.5       4.00 9.0 Lar
 4 83   98  1.22     13.9      998  9.56-2 -2  10.0       1.08 11.6 PAK
 5 90  325  2.54     8.9     1,323 12.50-1 -1  9.7       2.55 9.0 CHA
 6 102  284  3.02     10.7     1,607 15.52-2 -2  9.9       2.30 8.8 PAK
 7 103  208  1.55     9.2     1,815 17.47-2 -2  9.8       1.31 7.3 MK2
 8 94  406  3.13     7.9     2,221 21.00-1 -1  9.5       3.00 7.4 PAK
 9 93  143  1.41-12 -18 11.8 0.30  2,364 22.41-1 -1  9.6       1.09 8.0 PAK
10 70  163  1.30     9.2     2,527 24.11-1 -1  9.6       1.25 8.7 HO 
11 67  126  3.14     25.7 1.30  2,653 27.25-2 -2  10.3       1.23 11.0 LG2
12 63  103  1.21     13.1 0.10  2,756 28.46-3 -3  10.4       0.59 9.5 Lar
13 62   71  0.48-5 -5  11.3     2,827 29.34-3 -3  10.5       0.42 9.9 LG2
14 100   98  0.38-10 -10  6.5     2,925 30.12-3 -3  10.3       0.33 5.6 DK 
Mål    115  0.32-18 -23  4.6     3,040 30.44-3 -3  10.1       0.25 3.6 DK 
3,040 30.44-3 -8 10.1 2.10 25.38 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14