Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
H55 12(27) Håkan Olsson Hjobygdens OK 36.53 (Göran Litzell OK Ku 0.33)  starttid: 10.43 
  Alla klasser H55 + D40 22 (49) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  312  5.29-24 -36 17.6 2.30   312  5.29-28 -40 17.6   +All1  2.27 7.9 Jon
 2 35  143  2.09-11 -15 15.0 0.30   455  7.38-24 -35 16.8   +All1  1.31 10.6 Jon
 3 79  445  5.24-9 -10 12.1 0.50   900 13.02-21 -26 14.5   -All1  4.00 9.0 Lar
 4 83   98  1.48-11 -16 18.4 0.30   998 14.50-15 -20 14.9   +All1  1.08 11.6 PAK
 5 90  325  3.17-5 -5  10.1     1,323 18.07-14 -18 13.7       2.55 9.0 CHA
 6 102  284  2.45-7 -8  9.7     1,607 20.52-12 -16 13.0       2.30 8.8 PAK
 7 103  208  1.48-7 -8  8.7     1,815 22.40-11 -14 12.5       1.31 7.3 MK2
 8 94  406  3.50-14 -16  9.4 0.20  2,221 26.30-11 -14 11.9       3.00 7.4 PAK
 9 93  143  1.32-7 -9  10.7 0.10  2,364 28.02-11 -14 11.9       1.09 8.0 PAK
10 70  163  1.25-1 -1  8.7     2,527 29.27-9 -12 11.7   -SO21  1.25 8.7 HO 
11 67  126  2.01-13 -21 16.0 0.30  2,653 31.28-9 -12 11.9       1.23 11.0 LG2
12 63  103  2.05-21 -31 20.2 1.00  2,756 33.33-11 -14 12.2       0.59 9.5 Lar
13 62   71  2.17-26 -48 32.2 1.30  2,827 35.50-12 -17 12.7       0.42 9.9 LG2
14 100   98  0.37-6 -6  6.3     2,925 36.27-12 -17 12.5       0.33 5.6 DK 
Mål    115  0.26-2 -2  3.8     3,040 36.53-12 -17 12.1   -SO21  0.25 3.6 DK 
3,040 36.53-12 -22 12.1 7.50 25.38 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 HO -11-All 2 HO -9-All 3 All-2-HO 4 HO -6-All 5 6 7 8 9 10 SO2-2-HO 11 HO -17-SO2 12 HO -16-SO2 13 14 SO2-22-HO