Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
H55 9(27) Dan Krantz IK Gandvik 35.05 (Göran Litzell OK Ku 0.33)  starttid: 10.37 
  Alla klasser H55 + D40 17 (49) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  312  6.04-26 -41 19.4 3.00   312  6.04-30 -45 19.4   +PAK1  2.27 7.9 Jon
 2 35  143  1.55-7 -8  13.4 0.20   455  7.59-26 -38 17.5       1.31 10.6 Jon
 3 79  445  4.43-3 -3  10.6      900 12.42-19 -24 14.1       4.00 9.0 Lar
 4 83   98  1.13-2 -3  12.4      998 13.55-11 -15 13.9       1.08 11.6 PAK
 5 90  325  3.48-16 -20 11.7 0.40  1,323 17.43-12 -16 13.4   +PAK1  2.55 9.0 CHA
 6 102  284  2.43-6 -7  9.6     1,607 20.26-10 -14 12.7   -PAK1  2.30 8.8 PAK
 7 103  208  1.52-10 -11  9.0     1,815 22.18-10 -13 12.3       1.31 7.3 MK2
 8 94  406  3.40-11 -13  9.0     2,221 25.58-10 -13 11.7       3.00 7.4 PAK
 9 93  143  1.49-17 -24 12.7 0.20  2,364 27.47-9 -12 11.8       1.09 8.0 PAK
10 70  163  1.50-10 -13 11.2 0.20  2,527 29.37-10 -13 11.7       1.25 8.7 HO 
11 67  126  1.53-12 -19 14.9 0.20  2,653 31.30-10 -13 11.9       1.23 11.0 LG2
12 63  103  1.16-14 -17 12.3 0.10  2,756 32.46-9 -12 11.9       0.59 9.5 Lar
13 62   71  1.21-19 -35 19.0 0.40  2,827 34.07-9 -12 12.1       0.42 9.9 LG2
14 100   98  0.33-1 -1  5.6     2,925 34.40-9 -12 11.9       0.33 5.6 DK 
Mål    115  0.25-1 -1  3.6     3,040 35.05-9 -12 11.5       0.25 3.6 DK 
3,040 35.05-9 -17 11.5 5.50 25.38 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 DK -4-PAK 2 3 SO2-21-DK 4 5 DK -6-PAK 6 PAK-7-DK 7 PAK-21-DK 8 9 10 11 12 13 14