Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
H55 8(27) Mats Karlsson Stenungsunds OK 34.12 (Göran Litzell OK Ku 0.33)  starttid: 10.53 
  Alla klasser H55 + D40 15 (49) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  312  2.35-3 -3  8.3      312  2.35-4 -4  8.3       2.27 7.9 Jon
 2 35  143  1.32-2 -2  10.7      455  4.07-2 -2  9.0       1.31 10.6 Jon
 3 79  445  7.13-23 -32 16.2 3.10   900 11.20-9 -10 12.6       4.00 9.0 Lar
 4 83   98  1.49-12 -17 18.5 0.40   998 13.09-8 -12 13.2       1.08 11.6 PAK
 5 90  325  3.32-9 -12 10.9 0.30  1,323 16.41-7 -11 12.6       2.55 9.0 CHA
 6 102  284  2.42-5 -6  9.5     1,607 19.23-7 -8  12.1   -TF 1  2.30 8.8 PAK
 7 103  208  1.31-1 -1  7.3     1,815 20.54-6 -6  11.5       1.31 7.3 MK2
 8 94  406  3.31-8 -9  8.7     2,221 24.25-6 -6  11.0       3.00 7.4 PAK
 9 93  143  1.20-2 -2  9.3     2,364 25.45-6 -6  10.9       1.09 8.0 PAK
10 70  163  3.12-23 -42 19.6 1.40  2,527 28.57-7 -9  11.5       1.25 8.7 HO 
11 67  126  1.25-2 -2  11.2     2,653 30.22-6 -6  11.4       1.23 11.0 LG2
12 63  103  1.34-18 -25 15.2 0.30  2,756 31.56-7 -9  11.6       0.59 9.5 Lar
13 62   71  1.11-16 -27 16.7 0.30  2,827 33.07-8 -10 11.7       0.42 9.9 LG2
14 100   98  0.36-3 -3  6.1     2,925 33.43-7 -9  11.5       0.33 5.6 DK 
Mål    115  0.29-7 -9  4.2     3,040 34.12-8 -10 11.3       0.25 3.6 DK 
3,040 34.12-8 -15 11.3 7.00 25.38 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 TF -9-MK2 7 MK2-25-TF 8 9 10 11 12 13 14