Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
H55 17(27) Allan Wikström Stångenäs AIS 40.32 (Göran Litzell OK Ku 0.33)  starttid: 10.45 
  Alla klasser H55 + D40 27 (49) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  312  3.40-18 -23 11.8      312  3.40-21 -26 11.8   -HO 1  2.27 7.9 Jon
 2 35  143  2.07-9 -12 14.8      455  5.47-13 -17 12.7   -HO 1  1.31 10.6 Jon
 3 79  445  5.13-5 -5  11.7      900 11.00-8 -8  12.2   +HO 1  4.00 9.0 Lar
 4 83   98  1.56-14 -22 19.7 0.20   998 12.56-7 -9  13.0   -HO 1  1.08 11.6 PAK
 5 90  325  3.52-18 -23 11.9     1,323 16.48-8 -12 12.7       2.55 9.0 CHA
 6 102  284  3.10-13 -16 11.2     1,607 19.58-9 -12 12.4       2.30 8.8 PAK
 7 103  208  2.12-16 -23 10.6     1,815 22.10-8 -11 12.2       1.31 7.3 MK2
 8 94  406  4.45-20 -28 11.7 0.20  2,221 26.55-12 -16 12.1       3.00 7.4 PAK
 9 93  143  1.55-20 -28 13.4 0.10  2,364 28.50-12 -16 12.2       1.09 8.0 PAK
10 70  163  2.59-21 -39 18.3 1.00  2,527 31.49-14 -19 12.6       1.25 8.7 HO 
11 67  126  2.23-20 -30 18.9 0.30  2,653 34.12-13 -18 12.9       1.23 11.0 LG2
12 63  103  3.31-26 -47 34.1 2.10  2,756 37.43-17 -22 13.7       0.59 9.5 Lar
13 62   71  1.37-23 -41 22.8 0.40  2,827 39.20-17 -22 13.9       0.42 9.9 LG2
14 100   98  0.41-15 -17  7.0     2,925 40.01-17 -22 13.7       0.33 5.6 DK 
Mål    115  0.31-15 -19  4.5     3,040 40.32-17 -22 13.3       0.25 3.6 DK 
3,040 40.32-17 -27 13.3 5.10 25.38 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 HO -11-All 2 HO -9-All 3 All-2-HO 4 HO -6-All 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14