Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
H55 19(27) Nils-Erik Palm Motala AIF OL 43.39 (Göran Litzell OK Ku 0.33)  starttid: 10.23 
  Alla klasser H55 + D40 31 (49) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  312  3.37-17 -22 11.6      312  3.37-19 -24 11.6       2.27 7.9 Jon
 2 35  143  2.32-18 -26 17.7 0.20   455  6.09-16 -22 13.5   +LG21  1.31 10.6 Jon
 3 79  445  6.43-22 -28 15.1 1.00   900 12.52-20 -25 14.3       4.00 9.0 Lar
 4 83   98  5.11-26 -45 52.9 3.30   998 18.03-23 -32 18.1       1.08 11.6 PAK
 5 90  325  4.06-21 -27 12.6     1,323 22.09-23 -30 16.7       2.55 9.0 CHA
 6 102  284  3.59-20 -29 14.0 0.20  1,607 26.08-22 -29 16.3       2.30 8.8 PAK
 7 103  208  2.38-21 -31 12.7 0.20  1,815 28.46-21 -28 15.8   +Jon1  1.31 7.3 MK2
 8 94  406  4.27-18 -24 11.0     2,221 33.13-20 -27 15.0       3.00 7.4 PAK
 9 93  143  2.01-23 -33 14.1 0.20  2,364 35.14-21 -28 14.9       1.09 8.0 PAK
10 70  163  2.02-13 -20 12.5     2,527 37.16-20 -27 14.7       1.25 8.7 HO 
11 67  126  2.12-16 -26 17.5     2,653 39.28-19 -26 14.9       1.23 11.0 LG2
12 63  103  1.57-19 -29 18.9 0.30  2,756 41.25-19 -26 15.0       0.59 9.5 Lar
13 62   71  1.00-12 -17 14.1     2,827 42.25-19 -26 15.0       0.42 9.9 LG2
14 100   98  0.41-15 -17  7.0     2,925 43.06-19 -26 14.7       0.33 5.6 DK 
Mål    115  0.33-20 -28  4.8     3,040 43.39-19 -26 14.4       0.25 3.6 DK 
3,040 43.39-19 -31 14.4 6.20 25.38 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 NEP-2-LG2 3 Lar-1-LG2-26-NEP 4 5 6 7 NEP-1-Jon 8 9 10 11 12 NEP-17-PF 13 14