Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
H55 15(27) Martin Häggblom OK Klyftamo 39.02 (Göran Litzell OK Ku 0.33)  starttid: 10.17 
  Alla klasser H55 + D40 25 (49) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  312  3.05-10 -11  9.9      312  3.05-12 -13  9.9       2.27 7.9 Jon
 2 35  143  1.57-8 -9  13.6 0.20   455  5.02-7 -8  11.1       1.31 10.6 Jon
 3 79  445  6.26-20 -26 14.5 2.20   900 11.28-14 -17 12.7       4.00 9.0 Lar
 4 83   98  3.54-20 -39 39.8 2.40   998 15.22-17 -22 15.4   +AK 1  1.08 11.6 PAK
 5 90  325  4.22-22 -29 13.4 1.20  1,323 19.44-19 -25 14.9   -AK 1  2.55 9.0 CHA
 6 102  284  3.19-14 -20 11.7 0.40  1,607 23.03-17 -23 14.3       2.30 8.8 PAK
 7 103  208  3.04-26 -42 14.7 1.10  1,815 26.07-18 -24 14.4       1.31 7.3 MK2
 8 94  406  5.06-22 -34 12.6 1.30  2,221 31.13-19 -25 14.1   +LG24  3.00 7.4 PAK
 9 93  143  1.41-12 -18 11.8 0.20  2,364 32.54-19 -25 13.9   -Lar3  1.09 8.0 PAK
10 70  163  1.44-5 -5  10.6 0.20  2,527 34.38-19 -24 13.7   -LG23  1.25 8.7 HO 
11 67  126  1.25-2 -2  11.2     2,653 36.03-17 -22 13.6   -LG23  1.23 11.0 LG2
12 63  103  0.59-1 -1  9.5     2,756 37.02-16 -21 13.4   -Lar4  0.59 9.5 Lar
13 62   71  0.48-5 -5  11.3     2,827 37.50-15 -20 13.4   -Lar4  0.42 9.9 LG2
14 100   98  0.40-13 -13  6.8     2,925 38.30-15 -20 13.2   -Lar4  0.33 5.6 DK 
Mål    115  0.32-18 -23  4.6     3,040 39.02-15 -20 12.8   -Lar4  0.25 3.6 DK 
3,040 39.02-15 -25 12.8 10.40 25.38 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 Gör-3-CJ-18-MH2-11-AK 5 AK -13-MH2 6 7 8 MH2-7-LG2-4-Lar-12-AK-2-BK 9 Lar-3-LG2-3-MH2-7-BK-18-AK 10 LG2-1-Lar-4-MH2-8-BK 11 Hen-23-LG2-3-Lar-4-MH2-9-BK 12 Lar-4-MH2-3-LG2-1-Hen-5-BK 13 Lar-5-LG2-3-MH2-10-Hen-6-BK 14 Lar-5-LG2-6-MH2-8-Hen-8-BK