Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
H55 13(27) Bertil Karlsson Hjobygdens OK 37.20 (Göran Litzell OK Ku 0.33)  starttid: 10.19 
  Alla klasser H55 + D40 23 (49) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  312  2.54-7 -8  9.3      312  2.54-8 -9  9.3       2.27 7.9 Jon
 2 35  143  4.42-25 -46 32.9 3.10   455  7.36-23 -34 16.7       1.31 10.6 Jon
 3 79  445  6.05-17 -20 13.7 2.00   900 13.41-22 -29 15.2       4.00 9.0 Lar
 4 83   98  4.13-22 -41 43.0 3.00   998 17.54-22 -31 17.9   -Lar2  1.08 11.6 PAK
 5 90  325  3.26-7 -10 10.6 0.30  1,323 21.20-21 -28 16.1   -LG22  2.55 9.0 CHA
 6 102  284  2.34-3 -3  9.0     1,607 23.54-19 -25 14.9   -Lar2  2.30 8.8 PAK
 7 103  208  2.05-14 -17 10.0 0.20  1,815 25.59-17 -23 14.3   -Lar3  1.31 7.3 MK2
 8 94  406  3.39-9 -11  9.0     2,221 29.38-16 -22 13.3   -MH24  3.00 7.4 PAK
 9 93  143  1.23-3 -4  9.7     2,364 31.01-16 -21 13.1   -Lar3  1.09 8.0 PAK
10 70  163  1.45-6 -6  10.7 0.20  2,527 32.46-16 -21 13.0   -LG23  1.25 8.7 HO 
11 67  126  1.26-6 -6  11.4     2,653 34.12-13 -18 12.9   -LG23  1.23 11.0 LG2
12 63  103  0.59-1 -1  9.5     2,756 35.11-13 -18 12.8   -Lar4  0.59 9.5 Lar
13 62   71  0.55-9 -13 12.9 0.10  2,827 36.06-13 -18 12.8   -Lar4  0.42 9.9 LG2
14 100   98  0.40-13 -13  6.8     2,925 36.46-13 -18 12.6   -Lar4  0.33 5.6 DK 
Mål    115  0.34-23 -32  4.9     3,040 37.20-13 -18 12.3   -Lar4  0.25 3.6 DK 
3,040 37.20-13 -23 12.3 9.30 25.38 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 Lar-3-BK -4-LG2 5 LG2-8-Lar-8-BK 6 Gör-16-Lar-6-LG2-3-BK 7 Lar-7-LG2-7-BK -11-Gör 8 MH2-7-LG2-4-Lar-12-AK-2-BK 9 Lar-3-LG2-3-MH2-7-BK -18-AK 10 LG2-1-Lar-4-MH2-8-BK 11 Hen-23-LG2-3-Lar-4-MH2-9-BK 12 Lar-4-MH2-3-LG2-1-Hen-5-BK 13 Lar-5-LG2-3-MH2-10-Hen-6-BK 14 Lar-5-LG2-6-MH2-8-Hen-8-BK