Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 25(38) Lisa Borssén OK Kroppefjäll 47.10 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 11.02 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  1.41-7  8.4      200  1.41-8  8.4       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  3.09-15 15.0      410  4.50-12 11.8       1.53 9.0 HA2
 3 84  582 12.26-29 21.4 3.10   992 17.16-21 17.4       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.54-23 14.1 0.20  1,269 21.10-22 16.7       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  8.02-29 20.7 3.10  1,658 29.12-27 17.6       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.46-23 17.1 0.30  1,820 31.58-28 17.6       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.30-15 12.2     1,943 33.28-26 17.2       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  2.20-35 23.8 0.40  2,041 35.48-25 17.5       1.08 11.6 SS5
 9 71  293  3.56-18 13.4 0.20  2,334 39.44-25 17.0       2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.26-23 11.7     2,456 41.10-24 16.8       0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.46-15 10.5     2,529 41.56-24 16.6       0.30 6.8 LL7
12 64  176  3.36-33 20.5 1.30  2,705 45.32-25 16.8       1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.12-27 10.0     2,825 46.44-25 16.5       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.26-8  3.8     2,940 47.10-25 16.0       0.24 3.5 HA2
2,940 47.10-25 16.0 9.40 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SF -13-MT2-30-Sar-22-LB5 13