Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 10(38) Sofia Fransson Motala AIF OL 39.51 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 11.08 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.01-18 10.1 0.20   200  2.01-20 10.1       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  6.02-34 28.7 3.50   410  8.03-35 19.6       1.53 9.0 HA2
 3 84  582  9.27-17 16.2 1.40   992 17.30-24 17.6       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.47-19 13.7 0.50  1,269 21.17-24 16.8       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  5.27-13 14.0 1.20  1,658 26.44-18 16.1   -Sar1  3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.00-9  12.3     1,820 28.44-17 15.8   +Sar1  1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.14-7  10.0     1,943 29.58-14 15.4       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.58-31 20.1 0.40  2,041 31.56-14 15.6   -MT22  1.08 11.6 SS5
 9 71  293  3.01-7  10.3     2,334 34.57-11 15.0   +MT22  2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.08-8  9.3     2,456 36.05-11 14.7   +MT22  0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.38-5  8.7     2,529 36.43-11 14.5   +MT22  0.30 6.8 LL7
12 64  176  1.44-10  9.8     2,705 38.27-10 14.2   +MT21  1.29 8.4 LL5
13 100  120  0.56-8  7.8     2,825 39.23-10 13.9       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.28-20  4.1     2,940 39.51-10 13.6       0.24 3.5 HA2
2,940 39.51-10 13.6 8.40 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 Sar-9-SF 6 SF -1-Sar 7 MT2-27-SF -17-Sar 8 MT2-8-SF -9-Sar 9 SF -1-MT2-5-Sar 10 SF -3-MT2-4-Sar 11 SF -2-MT2-7-Sar 12 SF -13-MT2-30-Sar-22-LB5 13