Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 19(38) Sara Lund IFK Göteborg 43.45 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 11.06 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  1.48-10  9.0 0.10   200  1.48-11  9.0       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  4.31-29 21.5 2.00   410  6.19-29 15.4       1.53 9.0 HA2
 3 84  582 10.38-22 18.3 2.00   992 16.57-20 17.1       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  4.12-28 15.2 0.50  1,269 21.09-21 16.7       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  7.26-28 19.1 2.50  1,658 28.35-25 17.2   +SF 1  3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.10-10 13.4     1,820 30.45-23 16.9   -SF 1  1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.30-15 12.2 0.10  1,943 32.15-21 16.6       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  1.50-25 18.7 0.20  2,041 34.05-21 16.7   -MT22  1.08 11.6 SS5
 9 71  293  2.58-6  10.1     2,334 37.03-20 15.9   -SF 2  2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.09-9  9.4     2,456 38.12-18 15.6   -SF 2  0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.40-7  9.1     2,529 38.52-18 15.4   -SF 2  0.30 6.8 LL7
12 64  176  2.18-21 13.1 0.20  2,705 41.10-17 15.2       1.29 8.4 LL5
13 100  120  2.07-38 17.6 1.10  2,825 43.17-19 15.3       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.28-20  4.1     2,940 43.45-19 14.9       0.24 3.5 HA2
2,940 43.45-19 14.9 9.50 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 MT2-18-Sar 3 4 5 Sar-9-SF 6 SF -1-Sar 7 MT2-27-SF-17-Sar 8 MT2-8-SF-9-Sar 9 SF -1-MT2-5-Sar 10 SF -3-MT2-4-Sar 11 SF -2-MT2-7-Sar 12 SF -13-MT2-30-Sar-22-LB5 13