Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
D16 21(38) Matilda Thorén Vänersborgs SK 44.26 (Jonna Gunnerek OK K 3.34)  starttid: 11.04 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  200  2.07-24 10.6 0.20   200  2.07-26 10.6       1.24 7.0 HA2
 2 36  210  5.54-33 28.1 3.30   410  8.01-34 19.6       1.53 9.0 HA2
 3 84  582 11.33-27 19.8 3.20   992 19.34-33 19.7       6.34 11.3 LL5
 4 88  277  3.03-9  11.0     1,269 22.37-29 17.8       2.29 9.0 HS3
 5 95  389  6.32-22 16.8 2.10  1,658 29.09-26 17.6       3.28 8.9 LL5
 6 96  162  2.46-23 17.1 0.40  1,820 31.55-27 17.5       1.38 10.1 HA2
 7 117  123  1.36-23 13.0 0.20  1,943 33.31-27 17.2       1.04 8.7 HA2
 8 119   98  2.17-34 23.3 0.50  2,041 35.48-25 17.5   +SF 2  1.08 11.6 SS5
 9 71  293  3.10-11 10.8     2,334 38.58-23 16.7   -SF 2  2.32 8.6 LL7
10 72  122  1.10-12  9.6     2,456 40.08-23 16.3   -SF 2  0.57 7.8 HA2
11 74   73  0.37-4  8.4     2,529 40.45-23 16.1   -SF 2  0.30 6.8 LL7
12 64  176  1.55-15 10.9     2,705 42.40-21 15.8   -SF 1  1.29 8.4 LL5
13 100  120  1.17-33 10.7 0.20  2,825 43.57-21 15.6       0.49 6.8 SS5
Mål    115  0.29-25  4.2     2,940 44.26-21 15.1       0.24 3.5 HA2
2,940 44.26-21 15.1 11.30 26.19 9.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 MT2-18-Sar 3 4 5 6 7 MT2-27-SF-17-Sar 8 MT2-8-SF-9-Sar 9 SF -1-MT2-5-Sar 10 SF -3-MT2-4-Sar 11 SF -2-MT2-7-Sar 12 SF -13-MT2-30-Sar-22-LB5 13