Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
2 Utg(10) Fredrik Wessmark (Tobias Mattsson 40.34)  starttid: 17.48.35 Utg:34,92.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  269  7.07-10 26.5      269  7.07-10 26.5       3.24 12.6 JN 
 2 32  219  5.41-10 26.0 1.00   488 12.48-10 26.2   -Len1  2.13 10.1 TM 
 3 33  416 14.43-11 35.4      904 27.31-10 30.4       3.13 7.7 TM 
 4 34  276             1,180               2.29 9.0 JN 
 5 35  407             1,587               3.18 8.1 TM 
 6 36  430 18.58-11 44.1 9.10  2,017               4.41 10.9 KC 
 7 37  210  3.00-8  14.3     2,227               1.49 8.7 TM 
 8 43  227 18.09-11 80.0 14.10  2,454               1.54 8.4 TM 
 9 48  302  5.15-10 17.4     2,756               2.42 8.9 Non
10 92  270             3,026               2.11 8.1 TM 
11 85  500             3,526               4.08 8.3 Lin
12 80  292             3,818               1.31 5.2 TM 
13 81  206             4,024               0.59 4.8 Lin
14 87  148 16.01-10 108. 12.00  4,172               1.56 13.1 TM 
Mål    105  6.40-11 63.5     4,277               0.56 8.9 TM 
4,613 95.34-11 20.7 36.20 37.24 8.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Fre-90-Len-148-Non 2 Len-7-Fre-111-Non 3 4 5 6 TM -7-JN-115-Fre-85-Lin-6-IC-135-AA2-270-GH 7 TM -46-JN-147-Fre-57-Lin-32-IC-104-AA2 8 GH -299-Fre 9 10 11 12 13 14 GH -172-Fre