Sling-OL med kastmoment 2005-07-26  Banläggare: Janne Mattssson
2 Utg(10) Katarina Carlsson (Tobias Mattsson 40.34)  starttid: 17.52.28 Utg:31,85.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  269              269               3.24 12.6 JN 
 2 32  219              488               2.13 10.1 TM 
 3 33  416  5.58-10 14.3      904               3.13 7.7 TM 
 4 34  276  5.44-9  20.8 2.30  1,180               2.29 9.0 JN 
 5 35  407  5.08-7  12.6     1,587               3.18 8.1 TM 
 6 36  430  4.41-1  10.9     2,017               4.41 10.9 KC 
 7 37  210  5.06-11 24.3 2.40  2,227               1.49 8.7 TM 
 8 43  227  2.32-6  11.2     2,454               1.54 8.4 TM 
 9 48  302  7.21-11 24.3 3.50  2,756               2.42 8.9 Non
10 92  270  4.16-10 15.8 1.20  3,026               2.11 8.1 TM 
11 85  500             3,526               4.08 8.3 Lin
12 80  292             3,818               1.31 5.2 TM 
13 81  206             4,024               0.59 4.8 Lin
14 87  148 20.06-11 135. 17.30  4,172               1.56 13.1 TM 
Mål    105  2.55-10 27.8     4,277               0.56 8.9 TM 
4,613 63.47-10 13.8 27.50 37.24 8.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 GE -37-KC 4 GE -124-KC 5 GE -83-KC 6 KC -98-GE 7 GE -45-KC 8 GE -53-KC 9 GE -256-KC -257-Non-16-Len 10 KC -196-Non-31-Len-279-TM-260-JN-45-Lin-4-IC-121-AA2 11 12 13 14 Non-32-Len-2-TM-44-KC -186-Lin-187-IC-127-JN-174-AA2